Đại Lý – LadiPage

Đại Lý

Đăng ký

Tên khách hàng *

Điện thoại *

Email *

Tỉnh/thành phố*

TRỞ THÀNH
ĐẠI LÝ CỦA GERARI

Ngay hôm nay

Gerari Furniture Hardwares

Lợi ích khi trở thành Đại lý của GERARI VIETNAM

HỖ TRỢ BÁN HÀNG

Hỗ trợ tối đa về mặt sản phẩm và bán hàng

HỖ TRỢ MAKETING

Quý đại lý được hỗ trợ quầy kệ,
biển bảng, catalogue,  tờ rơi, banner…; được tham gia các chương trình của Nhà Phân Phối và thương hệu Gerari.

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Chỉ cần đăng ký
chúng tôi sẽ xét duyệt đơn giản

Gerari Furniture Hardwares

DANH MỤC SẢN PHẨM

Gerari Furniture Hardwares

Các bước trở thành

đại lý của Gerari

Đăng ký

Tên khách hàng *

Điện thoại *

Email *

Tỉnh/thành phố*